Cercar

Inici -> Visitar Palma -> Patis de Palma

 
 

 

Ca´n Oleza

Descripció

La façana presenta la tradicional divisió en tres plantes i mostra una rica ornamentació renaixentista, que denota la inflluència estilística de Joan de Salas. El portal principal és d'arc rodó adovellat i està situat asimètricament en relació amb el conjunt de la façana.

Les finestres de la planta baixa tenen pilastres renaixentistes, amb anella en el terç inferior. La sobrellinda presenta medallons que contenen l'escut dels Descós (un ós amb una flor de lis) flanquejats per grius i altres éssers fantàstics. Les finestres de la planta noble tenen majors dimensions i al seu capdamunt hi ha un arc decoratiu en forma de petxina. El porxo superior s'articula amb una seqüència d'arcs conopials.

L'interior es configura a partir d'un pati reformat a final del segle XVII. En són remarcables les columnes de tradició jònica, amb gran èntasi, que sostenen arcs rebaixats. L´entrada o vestíbul mostra un sòl de terra premsada, coberta de bigues i portalets dels estudis als laterals(1). Al fons del pati hi ha una escala de dos rams que condueix a una llotja de tres arcs de mig punt amb balustrada. Arrodoneixen el conjunt un bell coll de cisterna octogonal i l'escut dels Oleza, que presideix el pati. El sòl es constitueix a partir d'emmacat que dibuixa formes geomètriques. Vora el coll, una finestra renaixentista mostra una tipologia semblant a les exteriors de la planta baixa. Aquesta clastra assoleix una excepcional harmonia en la combinació dels diferents elements arquitectònics i en la integració dels diversos estils artístics, alhora que ofereix en conjunt un bell exponent de gran dinamisme i serenitat.

Les cambres de la planta noble contenen una valuosa col.lecció de mobles i tapissos. En destaca l'alcova d'honor, del segle XVII, amb un arc ornamentat amb motius florals que emmarca un llit amb cobricel.

(1) Les finestres dels estudis sembla que provenen de la casa major  dels Olesa, que era situada al carrer  Sanglada i esbucada l´any 1851 (Pascual, 86).

Notes històriques

L'edifici que alberga Can Oleza fou manat construir per la família Descós, en el segle XVI. El 1581 era dels hereus de Joan Cos. En el XVII fou adquirit per Salvador d'Oleza i Sureda, qui el 1678 en féu donació al seu fill, Jaume d'Oleza i Ballester (com a hereu de la família materna, amb gravamen de llinatge i d'armes, signava Jaume Ballester d'Oleza). Aquest propietari promogué la reforma del casal, especialment notòria al pati. Segons la "Lista electoral rectificada" de l´any 1864, la casa es trobava a la illeta núm. 50 i era propietat de D. Jaume Ballester d´Oleza i Rosselló "hacendado", amb 20.071 lliures de quota (AMP, 1060).

Cap a l´any 1872 l´Arxiduc Lluís Salvador diu del pati, contundentment: "El pati, al qual s´entra per un senzill portal de mig punt, és meravellós". El 1928 A. Byne i M. Stapley ja afirmaven que "Casa Oleza del carrer Morey és una de les peces més ben conservades i més completes de l´arquitectura civil de la capital". L´any 1973 la casa fou declarada Monument Històrico-Artístic.

Referències:

-Habsburg-Lorena: La ciudad de Palma, 81

-Byne-Stapley, LIII; làmines 142, 143, 144 i 145

-Gambús-Massanet, 1987, 45

-Murray-Pascual, 1999, p. 86-87

-GEM XII, p. 43-44

-Lucena i altres: Palma: Guia d´arquitectura, 78-79

-Pascual-Llabrés, 2001, p. 78-81

-Patis de Palma: Ajuntament de Palma-Baltar & Associats, 2002, p. 73.

-Valero, 2004, p. 48

-Catàleg Ajuntament de Palma, 2005.

Documents: Inventari del segle XVIII

De l´Inventari de Salvador d´Oleza, (rebut per Jaume Ignasi son germà. Notari Cayetano Feliu, 1 agost de 1737), en què relaciona els objectes i mobles de Can Olesa, destacam alguns paragrafs i elements de la casa:

-Sala, primera quadra a la part dreta de la sala, quarto de la habitació de Dª Margarita Dezcallar

-Una ungla de la Gran Vestia, engastada en plata

-Una pipa de fumar de plata ab son cano de chicarandana y estoig de segri negre.

-Dins la alcova de dit quarto. En el lligador de dit quarto.

-En el 1r quarto de la part del hort. En la 2ª cambra de dita part. En el 1r quarto damunt dita cambra. En el segon quarto de damunt dita cambra.

-En lo quarto de la capella. En la 1ª quadra principal. En la estrado. En el quarto on morí D Salvador de Oleza. En el lligador darrera dita alcova

-En lo rebost junt a al cuyna que se diu de la señora. En la cuyna. Menjador. En un rebost...

-Mes una refredadora de aram per refredar fruita

-En el quarto de les dones...En el quarto dels malalts. En la bugaderia. En la botiga del tocino.

-En lo estudi que habita lo sr Martí...En lo arxiu. En la cotxeria...

-En el pou y en la entrada: Pº un fanal gran de vidre ab son llauto. Mes dos poals de aram ab un bossi de corda.

-En lo estudi de la part dreta

-En la Es de los criats

-En la naya (...)
[Arxiu de Can Espanya. Trascripció de Mn. Bartomeu Mulet]

Miquel dels Sants Oliver: Les cases senyorials

Miquel dels Sants Oliver i Tolrà (Campanet 1864-Barcelona 1920) fou escriptor i periodista; es llicencià en Dret a Barcelona l'any 1892; el 1916 fou nomenat director del diari La Vanguàrdia, de Barcelona. La seva obra poètica fou publicada el 1910 en el llibre Poesies, situada a mig camí entre l'estètica modernista i la de l'Escola Mallorquina. Miquel dels S. Oliver, segons Josep M. Llompart «introdueix com a motiu reiterat el paisatge urbà: la Ciutat de Mallorca amb els seus barris populars, els seus racons on es detura el temps, els seus palaus en decadència, de sabor renaixentista. Així doncs, si a l'obra de Costa i Llobera la nota dominant és el paisatge en soledat, i a la de N'Alcover el paisatge amb figures, la de N'Oliver incorpora altres dos aspectes: el paisatge ciutadà i el paisatge amb història». En la inspiració del poema, sens dubte hi intervingué el pati de Can Olesa, un dels més representatius de la ciutat

Les cases senyorials

Entrades, famoses
entrades gegants,
totes harmonioses,
totes ressonants,
totes habitades d'ecos vigilants;

Altres dades d'interès:

Aquest pati, amb una rica ornamentació renaixentista, fou declarat Monument Històric-Artístic l´any 1973.

Adreça

Carrer  de Morey, 9

07001 Palma (Illes Balears)

Zona Districte 1 - Centre

Vegeu Google Maps Vegeu Google Maps

Galeria multimedia

Imatges

Ca´n Oleza 1 Ca´n Oleza 2 Ca´n Oleza 3 Ca´n Oleza 4

Data darrera modificació: 2 d'octubre de 2014

© Ajuntament de Palma - Turisme. Carrer del Socors 22. 07002 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 22 59 86 | Fax: 971 22 59 93