Cercar

Inici -> Visitar Palma -> Patis de Palma

 
 

 

Ca´n Oms

Descripció

L´entrada apareix amb coberta reformada. A l´esquerra, s´hi situa un portalet d´estudi gòtic provinent del carrer de Can Sanç. L´arc rebaixat que deixa pas al pati és sostingut per pilastres amb capitells de tradició jònica amb el relleu de l´escut dels Oms. A la dreta, hi ha la naia o replà lateral, amb balustrada superior. Davall la naia, hi ha un coll de cisterna de secció octogonal, adossat al mur. Al fons, es repeteix l´arc rebaixat i les pilastres de l´entrada i es configura l´espai que acull l´escala, de pedra de Santanyí, en escaire i amb barana de balustres plans de ferro. Al primer pis, una elegant finestra balconera amb balustrada mostra l´escut dels Oms. Tot plegat, aconsegueix una harmònica escenografía. La façana posterior conserva una volada de fusta tallada on apareixen escuts dels Oms.

Notes històriques

Hug de Berard i Palou va ser propietari de la casa al XVI, ocupà importants càrrecs polítics i recuperà Cabrera dels sarraïns, per la qual cosa Felip II li concedí noblesa. La casa comprenia vàries edificacions anteriors. Els seus descencents la varen vendre el 1642 a Jerònim Doms,  amb llinatge de l´antiga noblesa. La família Oms ocupa la casa al llarg dels  s. XVII i XVIII. Al s. XIX, l´hereva de la família, Joana Magdalena Doms i Torrella, es casà amb el militar francès Enrique de Chauveron y Lavergne; la  filla d´ambdós i hereva, Joaquina de Chauveron i Doms, es casà amb Ignasi Truiols Vilallonga (de la família dels marquesos de la Torre), família que ostentarà la representació de can Oms des d´aleshores. Segons la "Lista electoral rectificada" de l´any 1864, la casa es trobava a la illeta núm. 1 i era propietat de D. Francesc Truyols i Chauverón "hacendado", amb 8.576 lliures de quota (AMP, 1060).

El pati és el resultat de reformes del segle XVIII. Cap a l´any 1872 l´Arxiduc Lluís Salvador l´esmenta com a pertanyent a la família Truyols i en destaca el seu gran voladís. El portal gòtic situat a l´esquerra de l'entrada du les armes dels Armadans i procedeix de la casa medieval d'aquesta família encara avui existent al carrer de Can Sanç. Actualment l´edifici és propietat de l´Ajuntament de Palma, qui promogué la reforma de 1982, dirigida per Elies Torres.

Referències:

-Habsburg-Lorena: La ciudad de Palma, 70

-Murray-Pascual, 1999, p. 36-38

-GEM XII, p.85

-Patis de Palma: Ajuntament de Palma-Baltar & Associats, 2002, p. 85

-Catàleg Ajuntament de Palma, 2005.

Altres dades d'interès:

Actualment l´edifici és propietat de l´Ajuntament de Palma, qui promogué la reforma de 1.982.

Adreça

Carrer  de l'Almudaina, 7

07001 Palma (Illes Balears)

Zona Districte 1 - Centre

Vegeu Google Maps Vegeu Google Maps

Galeria multimedia

Imatges

Ca´n Oms 1 Ca´n Oms 2 Ca´n Oms 3 Ca´n Oms 4

Data darrera modificació: 2 d'octubre de 2014

© Ajuntament de Palma - Turisme. Carrer del Socors 22. 07002 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 22 59 86 | Fax: 971 22 59 93